2017-03-28 22:02:10

Francis Fukuyama: "V liberálních demokraciích není možné uplatnit ctnosti a ambice, které v lidech probouzí válka... Hegel chápal, že potřeba pociťovat hrdost na své lidství nebude nezbytně uspokojena mírem a prosperitou na konci dějin. Lidé budou v neustálém nebezpečí, že se z občanů stanou pouhými měšťáky, a přitom budou sami sebou pohrdat.... Představme si, že svět se takříkajíc zaplnil liberálními demokraciemi, že neexistuje žádná významnější tyranie nebo útlak, proti nimž by bylo třeba bojovat. Ze zkušenosti vyplývá, že pokud lidé nemohou bojovat o spravedlivou věc, protože to za ně udělaly předchozí generace, začnou bojovat proti ní. Pustí se do boje kvůli samotnému boji. Jinými slovy budou zápasit z jakési nudy: neumějí si totiž představit život ve světě bez bojů. A pokud je větší část světa, v němž žijí, charakterizována mírumilovnou a prosperující liberální demokracií, budou bojovat proti míru, prosperitě a demokracii."

2016-10-20 09:41:17

"Mimořádná předposranost," řekl Karel Schwarzenberg na adresu premiéra Bohuslava Sobotky, prezidenta Miloše Zemana, předsedy senátu Milana Štěcha a šéfa poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. "Není pro to důvod, není tu žádné ohrožení, čínské džunky nejsou na Labi a nesměřují ku Praze. Že šéf exekutivy podtrhne politiku jedné Číny, prosím. Názor prezidenta je dlouhodobě známý. Ale Štěch a Hamáček nejsou součástí výkonné moci. To jsme měli statečnější politiky před Mnichovem. Pánbůh nás uchovej před tím, aby nás tito činitelé vedli v okamžiku opravdové krize. Z toho mám největší strach," dodal předseda sněmovního zahraničního výboru a šéf čestný předseda TOP 09.

zdroj Respekt - https://www.respekt.cz/politika/dalajlama-kiska-jde-ve-stopach-havla

2016-03-20 10:30:28

Americký velvyslanec v Československu Laurenc Steinhardt poslal dne 30. dubna 1948 do Washingtonu následující tajnou depeši: "Emigrační vlny opakovaně odsávaly z (ČR) výkvět obyvatelstva, v zemi zůstávali drobní rolníci a řemeslníci. Ti, jak se zdá, nebyli nikdy ve chvíli krize schopni prokázat pevnost, odvahu a ušlechtilé vlastnosti, ale raději se skláněli před politickými bouřemi, které v zemi zuřily. Tito lidé vždy dávali přednost přežití bez zbytečného boje před bojem za svobodu.... Jsou mnohem zdatnější v opozici, než když jsou sami u vlády a čelí problémům výstavby a uplatňování pozitivní moci, se kterou měli v moderní době jen dvacetiletou zkušenost."
zdroj: Karel Hvížďala

2015-06-07 23:34:24

Petr Třešňák v Respektu: "V roce 1998 se pravidelný summit OSN, na němž svět debatuje o společné politice v oblasti narkotik, konal pod sebevědomým heslem 'Svět bez drog: Dokážeme to'. Dnes už si ale ani největší idealisté nemyslí, že se to může někdy podařit. Od konce devadesátých let celosvětová spotřeba ilegálním omamných látek naopak roste. Užívání kokainu a marihuany stouplo o 50 procent, v případě opiátů jako heroin se dokonce ztrojnásobilo. Podle hrubého odhadu OSM si dnes dopřává zakázané látky na světě kolem 230 milionů lid, což je pravděpodobně největší podíl populace v historii. Pozoruhodné přitom je, že masivní nárůst spotřeby v posledním půlstoletí se časově kryje právě se snahou drogy z lidského života vymýtit."

2014-11-13 18:09:00

Explicitně výstižný Václav Klaus na téma 25 let poté: "Naprosto dominantní většina našich spoluobčanů určitě chtěla konec komunismu. Asi chtěli – poněkud volně a nespecifikovaně chápanou – svobodu (spíše ale jen jistou volnost než svobodu ve striktně politickém slova smyslu). Ještě daleko více však chtěl běžný občan západní prosperitu. Není však vůbec jisté, zda ke svobodě chtěl i od ní neoddělitelnou zodpovědnost, a stejně tak není jisté, zda k prosperitě chtěl i od ní neoddělitelnou svou vlastní práci, výkon, cílevědomé pozitivní úsilí."

2014-11-01 19:07:08

Karel Hvížďala - Budeme tolerovat prezidentovu pomstychtivost?
"Boha, císaře, krále nebo státníka nelze urazit: podle toho se totiž pozná. Jeho existence musí stát mimo tyto kategorie: je institucí, rozhoduje se nadosobně, neboť si je vědom odpovědnosti vůči minulosti, kterou ctí i budoucnosti, kterou spoluformuje. Státník ví, že svým chováním stvrzuje a vytváří normy. Ten, kdo se v této roli proti pravidlům prohřeší, umenší sám sebe."
Více na http://blog.aktualne.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=23987

2014-07-06 18:27:11

Něco krásně surreálného čtení - několik citací z rozhovoru Martina Uhlíře s americkým kosmologem Lawrencem M. Kraussem pro týdeník Respekt.

"Původně jsme mysleli, že budoucnost vesmíru je dána jeho geometrií, tím, jestli je nějak zakřivený, nebo plochý. Pak se ale ukázalo, že je ve skutečnosti určena pouze povahou temné energie. Pokud připustíme, že prázdný prostor může obsahovat energii, že temná energie urychlující rozpínání kosmu může být vlastností samotného prostoru, pak vesmír nejspíš čeká chmurná budoucnost. Všechny galaxie kromě několika, které jsou gravitačně svázány s naší Mléčnou dráhou, se od nás budou vzdalovat rychleji a rychleji. Nakonec budou všechny pádit pryč rychleji než světlo a nejpozději za nějaké dva biliony let zmizí z dohledu, protože žádné jejich záření k nám už nikdy nedoletí. Hvězdy přitom ještě nevyhasnou, takže na obloze bude svítit jediná soustava hvězd vzniklá splynutím Mléčné dráhy a několika sousedních galaxií. Zbytek vesmíru se ztratí z našeho zorného pole. (...) Život Slunce skončí už za asi pět miliard let."

"Je možné, že podobným kvantovým procesem jako fotony světla v žárovce - z ničeho - vznikl celý vesmír. Bylo to za situace, kdy neexistoval čas ani prostor. (...) Pokud jsou čas a prostor kvantově mechanické jevy, pokud předpokládáme, že teorie gravitace je kvantovou teorií, pak může čas, prostor, vesmír skutečně náhle vzniknout. (...) Vypadá to jako zázrak - zdánlivě dochází k porušení zákona zachování energie: nemáte nic a náhle máte něco. Jenže ono něco může mít celkovou energii nula."

"Vesmír se rozpíná a (určitá) galaxie se vzdaluje od ostatních galaxií, má tedy kladnou pohybovou energii. Má však také zápornou energii - potenciální energii danou tím, že se hmota v kosmu navzájem přitahuje, což ji brzdí. Ukazuje se, že oba složky energie jsou stejně velké, jen s opačným znaménkem, takže se navzájem vyruší a celková energie této galaxie je nulová. A totéž platí i pro vesmír jako celek. Neboli, celková energie vesmíru je nula. Není žádný energetický rozdíl mezi ničím a celým vesmírem. Můžete snadno přejít z jednoho stavu do druhého. Nepotřebujete k tomu Stvořitele."


2014-07-06 18:09:40

Kamil Fila v Respektu, v recenzi na filmový debut režiséra Romana Kašparovského Všiváci: "...film nenabízí jiné obrazy než krásné, nesmírně chtivé samičky, jejichž nitro je ovšem vydlabané jako pribináček. Nemůže chybět ani nejrozšířenější symptom současných českých filmů a seriálů, fetiš českých mužů v podobě osudové Slovenky. Bez toho by to prostě nebylo ono."

2014-05-26 09:55:05

Několik postřehů k volbám do Evropského parlamentu, květen 2014.

Opět jdeme v rámci Evropské unie proti proudu. Jednak máme společně se Slováky bezkonkurenčně nejnižší volební účast - pod hranicí dvaceti procent (my 18, oni 13%). Druhak, na rozdíl od starých členských zemí, kde jsou aktuálně v kurzu extremisté a euroskeptici, posíláme do Bruselu především demokratické a integraci nakloněné partaje.

Petru Machovi v čele Svobodných stačilo k místu europoslance necelých 80 tisíc voličů (oprávněných volit je v ČR přesně 8 395 132 lidí), strana získala 5,24% hlasů.
Exministr spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil, kandidující v barvách TOP09 a STAN, získal 77 tisíc preferenčních hlasů. Lze se domnívat, že by Topka bez Pospíšila měla stejně málo hlasů a jen dvě křesla v Evropském parlamentu jako ODS? Asi ne. A vice versa? Asi ano.
27 ze 39 kandidujících uskupení dostalo méně než 1 % hlasů.
Eduardu Huliciusovi z KDU-ČSL chybělo jen 137 hlasů, aby se stal europoslancem.
Pirátům chybělo méně než 4 tisíce hlasů, aby se dostali do europarlamentu.
LES (předseda Martin Bursík) získal méně hlasů než protestní Antibursík.

2013-11-27 08:16:23

Václav Bělohradský (esej Korupce jako filosofický problém): "Všechny totalitarismy, i ten československý, začínaly obecným pohoršením nad zkorumpovanými politickými stranami. Je to narativ - vyprávění plné dramatického napětí, v němž okrádaný lid vítězí nad nepoctivými konšely."

Starší příspěvky