fk headline logo
PROJEKTY - O2 CR, TELEFÓNICA CR, EUROTEL PRAHA
logo Telefónica Czech Republic logo O2 logo Eurotel Praha


Ve společnosti O2 Czech Republic a.s. - dříve Telefónica Czech Republic, respektive Telefónica O2 Czech Republic - pracuji od 1. červenec 2006, kdy v České republice vznikla sloučením mobilního telefonního operátora Eurotel Praha a fixního telefonního operátora Český Telecom. Předtím jsem od září roku 2002 pracoval ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. 

Nastupoval jsem na pozici specialisty Centra péče o významné zákazníky a profiloval se jako expert na datové služby. Po necelých dvou letech jsem se přesunul do týmu Rozvoje prodejních a servisních procedur, v němž jsem z pozice specialisty začal spolupracovat na projektech vývoje a implementace nových telekomunikačních produktů a služeb. Od roku 2005 jsem pak z pozice senior specialisty řídil nejen projekty vlastního oddělení Rozvoje prodejních a servisních procedur, ale také dílčí projekty v rámci integrace Eurotelu a Českého Telecomu. V letech 2007 až 2014 jsem jako projektový manažer, resp. senior projektový manažer řídil transformační projekty divize Firemních zákazníků a také projekty vývoje nových informačních systémů pro interní i externí zákazníky společnosti. V roce 2014, po vstupu nového majoritního akcionáře, jsem z divize Firemních zákazníků přešel do centrální projektové kanceláře Enterprise Project Office, liniově přímo podřízené generálnímu řediteli. Dnes díky tomu z pozice senior projektového manažera řídím klíčové podnikové transformační projekty.


PROJEKTY A PROGRAMY, JEŽ JSEM ŘÍDIL

Název projektu / programu Zahájení
a ukončení
Výstupy Role
a odpovědnost
COS Decommissioning 2014 / 04
2014 / 08
Změna modelu zákaznické obsluhy, zrušení objednávkového portálu Manažer projektu
Bring Your Own Device 2014 / 04
2014 / 07
Nová zákaznická propozice, upravený objednávkový portál, komerční spuštění Manažer projektu
Madagascar 2014 / 03
2014 / 05
Nová zákaznická propozice, pilotní provoz Manažer projektu
Bezpapírová smlouva 2013 / 10
2014 / 08
Model zákaznické obsluhy, upravený objednávkový portál Manažer projektu
HW Outsourcing pro SMB segment 2013 / 04
2014 / 05
Model zákaznické obsluhy, upravený objednávkový portál, rozšířený útvar zákaznické péče, zrušení části organizace Manažer projektu
Moje O2 pro firmy 2013 / 03
2013 / 12
Komerční spuštění samoobslužného internetového portálu pro firemní zákazníky Manažer projektu
HWP development for individual care 2012 / 10
2013 / 06
Individualizovaný model zákaznické obsluhy, individualizovaný objednávkový portál Manažer projektu
HW Outsourcing 2011 / 11
2012 / 11
Model zákaznické obsluhy, objednávkový portál, nový útvar zákaznické péče, zrušení části organizace Manažer programu
HW Bank Redesign 2011 / 03
2011 / 10
Návrh změn zákaznické propozice Manažer projektu
Project Operational Trust and Reliability (POTR):
Invoice Quality, New Invoice
2010 / 06
2012 / 04
Tištěná a elektronická faktura za telco služby, snížení počtu reklamací Divizní manažer
projektu
B.U.H. – Business Unit Help 2010 / 05
2010 / 11
Podpůrný systém pro interní zákazníky Manažer projektu
Redesign Dealerského centra 2010 / 05
2010 / 10
Upravený informační systém pro externí obchodní partnery Manažer projektu
Campaign Management Project – Phase 2 2008 / 10
2010 / 03
Systém pro správu zákaznických nabídek Divizní manažer
projektu
New Commissioning – Phase 2
(Oracle Incentive Compensation implementation)
2007 / 12
2009 / 04
Systém pro správu odměňování externích obchodních partnerů Manažer projektu
Stabilizace BD billingu, zřízení Kontrolní skupiny 2007 / 04
2008 / 01
Úpravy účtovacího systému, nový útvar zákaznické péče Manažer projektu
Corporate Ordering System 2007 / 01
2011 / 12
Model zákaznické obsluhy, objednávkový portál, nový útvar zákaznické péče, zrušení části organizace Manažer programu
ADSL First Call Resolution 2006 / 09
2006 / 12
Model zákaznické obsluhy Manažer projektu
Zavedení nové BA Rámcové smlouvy 2006 / 06
2006 / 11
Model zákaznické obsluhy Manažer projektu
Integrace Work Procedures dpt. a Supporting dpt.
Eurotel Praha + Český Telecom
2006 / 04
2006 / 12
Funkční a organizační struktura, optimalizace organizace Manažer projektu
za Eurotel Praha
Zrušení odd. Business operativy 2005 / 10
2005 / 11
Funkční a organizační struktura, zrušení části organizace Manažer projektu
Systematická Aktualizace Pracovních Postupů (SAPP)
a Inventura Pracovních Postupů (IPP)
2005 / 05
2005 / 12
Metodická pravidla, upravená dokumentace Manažer projektu